Duurzaam ondernemen

Goede groei kan alleen gerealiseerd worden op een goede bodem. Daarom zijn we aldoor bezig met het verbeteren van de bodemkwaliteit van onze percelen. Want daarin schuilen de belangrijkste groeigaranties: structuur, bodemleven, organische stof en PH), Hoe beter het gewas van nature groeit des te minder hoeft er gecorrigeerd te worden met gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, en des te beter wordt het eindproduct.

Ook onze zoektocht naar steeds gezondere rassen komt het eindproduct ten goede. Speciale vogelnetten beschermen het smakelijke gewas tegen vogels, want (helaas voor ons) ook die vinden ons product heerlijk! Op ons bedrijf gebruiken we Groene Stroom. Beregenen doen we met grondwater en onze trekkers lopen op diesel met een additief, dat er voor zorgt dat ze milieu vriendelijker zijn.